Svensk Ungdom - Frihetssånger

Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 685
Joined: Fri Jun 22, 2018 10:24 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Svensk Ungdom - Frihetssånger

Post by admin » Sun Feb 17, 2019 8:40 pm

Svensk Ungdom - Frihetssånger

Svensk_Ungdom_-_Frihetssaanger.jpg

01) Frågor til far
02) Fattar du, svensk!
03) Sverige har fallit
04) Facklan
05) Trumpetare, blås marschappell
06) Spörsmål
07) På fädrens vis
08) Motstånd
09) Frihetsvisan01) Frågor til far

Minns du den tid som jag själv aldrig sett, då folket var lyckligt, då folket var ett. Så säg mig nu, pappa, hur känns det idag, när du sitter i slagget av det som finns kvar? När du växte upp, säg mig hur var det då, var en flicka någonting som man fritt gav sig på? Gick du på gatan och lyssnade smått, utan att höra ett ord du förstått? Var du nånsin tvungen att ensam gå hem sen du rånats och slagits av främmande män?

Säg mig hur kunde ni låta det ske? Ni blunda’ för det som en blind kunnat se. Känns det bra, käre far? Är du stolt är du glad? Och var kommer du stå i vår strid av idag?

De flesta utav er var dumma som få, men några utav er var värre ändå. De såg det som allvar och inte som lek, de älskade hata det folk som de svek. Nu kallar de motståndet hat, hets och skrock, men utanför jagar nu gängen i flock. Och de tackar nog er och de skrattar och ler, åt den dumhet och feghet som utmärkte er. Men ni borde ha vaknat, ni borde förstått, ni borde sett allvaret, borde satt stopp

Säg mig hur kunde ni låta det ske? Ni blunda’ för det som en blind kunnat se. Känns det bra, käre far? Är du stolt är du glad? Och var kommer du stå i vår strid av idag?

Ville ni föda en hel generation av mångkulturella och rotlösa hjon? Men mot era planer stod en verklighet, där allt som var bra blev en stinkande smet. Nu tvingas vi axla det ansvar ni flytt, ert samhälle ruttnar, vi bygger ett nytt. Och jag frågar dig, pappa, om du har förstått att din åldersgrupp skapelse nu måste bort. Och jag frågar dig: har du ditt samvete kvar, gör du din plikt nu som man och som far? Nu tvingas vi axla det ansvar ni flytt, ert samhälle ruttnar, vi bygger ett nytt. Är du med oss idag? Börjar tanken bli klar? Eller vänder du ryggen åt framtidens barn?

Säg mig hur kunde ni låta det ske? Ni blunda’ för det som en blind kunnat se. Känns det bra, käre far? Är du stolt är du glad? Och var kommer du stå i vår strid av idag?

När vi nu tvingas axla det ansvar ni flytt, ert samhälle ruttnar vi bygger ett nytt. Är du med oss idag? Börjar tanken bli klar? Eller vänder du ryggen åt framtidens barn?

Säg mig hur kunde ni låta det ske? Ni blunda’ för det som en blind kunnat se. Känns det bra, käre far? Är du stolt är du glad? Och var kommer du stå i vår strid av idag?


02) Fattar du, svensk!

Säg, fattar du, svensk, att du inte är fri, att fogden ser in genom rutan? Anar du ens att det ej är vi som föra befälet på skutan? Säg, fattar du, svensk, att nu vränges vår rätt och sanning blir fridlyst i landet? Anar du ens att ordet du gett åt svartaste lögnmakarbandet?

Och anar du, svensk, det embarmliga slut som väntar ett folk utan ära? Fattar du ens ett rättframt: Vet hut, vänd åter till fädernas lära! Ty Sverige är ditt och det landet dig kärt och riket - vårt hemland i världen. Blev skapat av män som funno det värt att modigt det värja med svärden!

Säg, fattar du, svensk, att du inte är fri, att fogden ser in genom rutan? Anar du ens att det ej är vi som föra befälet på skutan? Säg, fattar du, svensk, att nu vränges vår rätt och sanning blir fridlyst i landet? Anar du ens att ordet du gett åt svartaste lögnmakarbandet?


03) Sverige har fallit

Ibland dimhöljda fjäll, ibland urskogens träd, runtom åkrarnas vajande säd. Ser man svenskar som bygger och bor i sitt land, som de vårdar med arbetsam hand. Under en grönskande skördemogen slätt, vilar benen från folk av vår ätt

Sverige har fallit i fiendehand och nu är det vår plikt att ta strid. Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land, gör din plikt nu när kampen tar vid

Men i öknen är jorden helt utbränd och död, här finns inget förutom just nöd. Ty det stråtrövarband som från land och till land, härjar fram har gett stjälpande hand. Han syns flitigt där det ockras och köpslås hit och dit, snacka skit kan vår kosmopolit! Med sin snabel i vädret han sniffar sig fram, bland basarer och nöjen och glam. Men så hugger han till och då ligger du still - han får alltid till slut som han vill. Han spottar på all heder och han fnyser åt moral, han är sniken och svekfull och hal

Sverige har fallit i fiendehand och nu är det vår plikt att ta strid. Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land, gör din plikt nu när kampen tar vid

Uti Norden det kommer en främling i land, han har haltat från hemtraktens sand. Och så fort han satt foten på nordmannajord, skall han börja predika sitt ord. ”Nordmän! Ni är onda, vänd blott andra kinden till så jag lätt kan få er dit jag vill”. Nu är folket i fängsel av lömskaste sort, och vårt andliga arv sopas bort. Men ingen ser vad som egentligen sker, att vårt folk av det här brytes ner. För den striden förs ej öppet, men vår fiende är van, och han följer en genomtänkt plan

Sverige har fallit i fiendehand och nu är det vår plikt att ta strid. Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land, gör din plikt nu när kampen tar vid

Medelst svekfulla lögner och lismande tal, kuvas svenskar från korsbeprydd sal. Folket är som förtrollat, men upp går en man, i vars bröst ännu stoltheten brannOch från altaret vrålas förbannelser och hot, emot svensken som sätter emot. ”Men du mystiske främling, förklara för mig, varför lyder vi plötsligt just dig? Vad har hänt med vårt folk när du sagt du vill väl? Nästan var man är nu som din träl!”. Ett plötsligt hugg i ryggen och vår nordman faller ner, och den onde går bortåt och ler

Sverige har fallit i fiendehand och nu är det vår plikt att ta strid. Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land, gör din plikt nu när kampen tar vid

Nu ligger han stilla med blödande rygg, i det land där han förr var så trygg. Och han ristar i jorden med runor av blod, vad han först då på riktigt förstod


04) Facklan

I tidernas morgon sig höjde en strand. Sen solen förbarmat sig över ett land. Av arktiska isarna täckt. Millennier gick, och göternas stam. Ett släkte av okuvlig kraft stiger fram. Och drömmen om Sverige blir väckt. Om lysande bragder, om vikingatåg. I östled, i västled på skummande våg. Förtälja sen hävdernas blad. Och konungar komma med orubblig tro. De resa ett rike, där frihet kan bo. Och ändlös blev segrarnas rad. De resa ett rike med plog och med svärd. Och villrådigt rädes en klentrogen värld. För rättrådig rorsman av nord. Blev trosfrihet hotad, vi visste vår plats. Mot maktlystna ligor vi gjorde seglats. Och sade vårt svenskmannaord. Med kungen i spetsen vi drogo i fält. Med kungen vi fröso i torftiga tält. Och lärde oss krigarens skick. Vi stredo och ledo i stäppvinden kall. Vi kommo till korta, och tungt var vårt fall. För landet dock aktning man fick! Ur kraft sättes grundlag och urgammal rätt. Och riket raseras och vanvett är vett. Av örnarna vingen man slår. I moln sjunker solen, och stjärnornas glans. Av töcken fördunklas, och snart ingenstans. Man svenskhetens stämma förstår. Vad för i sitt sköte den kommande tid? Trots talet om folkens försoning och frid. Det rustas på nytt överlag. Skall drömmen om Sverige, vår nordliga vakt. Bortsopas härnäst i förintande slakt. En härsklysten stam till behag? Än flammar en fackla i göternas Nord. Vårt eldande, enande svenskmannaord. Trots mörkmännens osvenska gny. Lys fackla i natten för sanning och rätt. Lys fogde ur landet på fädernas sätt. Och svenskhetens dag födes ny!


05) Trumpetare, blås marschappell

Trumpetare, blås marschappell i tidig morgondimma. Låt höra vitt kring dal och fjäll din hornstöt genom dimma. Bryt opp, ställ opp, i lag om lag på marsch mot nya öden. I sjungande kolonner drag mot livet eller döden. Ej finns för oss en återgång till fridsam lyckobana. Vår lycka bor i strid och sång, kring sliten upprorsfana. Men solen ler på stormig stig, mot varje trotsig skara. I nordisk ungdoms anfallskrig - en lek är varje fara. Nu lyfter vinden svart standar och trumman rörs i skogen. Från man till man en lösen far att slåss och blöda trogen. Framåt! mot dem, som äran stal och tryckte folket neder. Trumpetare, giv stormsignal till våra unga leder!


06) Spörsmål

Vad är en kvinna idag? Lyds ännu sundhetens lag? Eller är höga Norden en lekstuga vorden för hor av alla de slag? Finns ännu modiga män, som stolt ställer upp för en vän? Eller ser nu de flesta enkom till sitt bästa och kan vi bli hela igen?

Du sköna valkyria, vad gör du nu? Din kropp och din själ tycks ha rämnat itu. Och du ädlaste viking, vad händer med dig? Ditt skarpsinne sjunker i lättjans galej. Och du sköna valkyria, se i din famn: Där sover en bortbyting - skyl ej hans namn. Men nog längtar ni bort, och det syns i er blick. Bort till den framtid som vi aldrig fick

På stadens gator och torg, i forntidsgöternas borg. Ser man svenskar som skickar så hjälplösa blickar omkring, genom oväns försorg. Men får dom TV blott ha, med serier från USA. Samt tillgång till droger och fan och hans svåger så tycker de att allting är bra

Du sköna valkyria, vad gör du nu? Din kropp och din själ tycks ha rämnat itu. Och du ädlaste viking, vad händer med dig? Ditt skarpsinne sjunker i lättjans galej. Och du sköna valkyria, se i din famn: Där sover en bortbyting - skyl ej hans namn. Men nog längtar ni bort, och det syns i er blick. Bort till den framtid som vi aldrig fick

I takt går tiden sin gång och väntans tid, den är lång. Men en dag till slut skall ohyran ut och ljuda ska svenskarnas sång. En sjukdom vi länge nu haft som utsugit livsglädjens saft. Men hammarslagsdunder skall bringa ett under så svenskarna hittar sin kraft

Du sköna valkyria, vad gör du nu? Din kropp och din själ tycks ha rämnat itu. Och du ädlaste viking, vad händer med dig? Ditt skarpsinne sjunker i lättjans galej. Och du sköna valkyria, se i din famn: Där sover en bortbyting - skyl ej hans namn. Men nog längtar ni bort, och det syns i er blick. Bort till den framtid som vi aldrig fick


07) På fädrens vis

Sverige har varit hotat utav fiender förut. Många har vi motat och från landet drivit ut. Men aldrig har vi gett oss utan prut. De kryper och de krälar framför nya herrens fot. Den nya tidens trälar tjänar lydigt utan knot. Böjer sig för utpressning och hot

Och pladdret ljuder iskallt mellan väggar av betong. Och floskler från förrädare tillåts eka gång på gång. Vad hände med vårt Sverige, vad hände med vårt land? Vad hände med vår stolte svenske man?

Förr stod han rak i ryggen för sitt folk och för sin rätt. Nu har han blitt en trygg en som är feg och utan vett. Och inte heller inser vad som skett. Vart tog vår styrka vägen, vart är svenskens forna själ? Var allting bara sägen eller har den kvävts ihjäl? Nu när vi behöver den så väl

Men i Sveriges sista söner lever styrkan ännu kvar. Och mot snattret från förrädare ekar nu vårt svar: Folket har ni svikit och landet har ni sålt. Ert struptag har ni länge nog nu hållt

Svensk, vad är det med dig, har du tappat allt ditt vett? Det är knappt jag orkar se dig där du sitter nöjd och mätt. I tevens sken och lär dig tänka rätt. Det talas ganska gärna om hur män i gången tid. Sitt folk har tvingats värna för att riket ska få frid. För det fanns ej en tvekan att ta strid

Ja, frågar vi oss ärligt vet vi vad de skulle gjort: Ingen tvekan, inga kval! Nej, motstånd - och det fort! För folket är i fara, det måste slå sig fritt. Det måste driva ut de makter som sår split


08) Motstånd

Som av stormvind leds en lösen över land och över stad. Vindens virvlar viskar om ett vändande av nornors blad. Tro och tillit manar män att lämna lugnets trygga bås. För att folk och frihet freda från att falla och förgås. Rättfram röst med bistert budskap, talar till oss nu igen: Svenskar, strid för liv och lycka såsom svenska motståndsmän! Ty i täten för vårt folk har våra anförvanter gått. Hör hur klockan åter klämtar - nu står vi där de har stått. Så som vi sen arla urtid hindrat hot med säker hand. Så som Vasa vräkte utländsk makt ut från vårt laga land. Så som dem, ska vi nu återta vårt land till dig och mig. Svensk, slut upp och strid för Sverige - detta gäller också dig! Så som vi sen arla urtid hindrat hot med säker hand. Så som. Vasa vräkte utländsk makt ut från vårt laga land. Så som dem, ska vi nu återta vårt land till dig och mig. Svensk, slut upp och strid för Sverige - detta gäller också dig!


09) Frihetsvisan

Oh ädle svensk du står nu fast och kämpar utan ro och utan rast. I kärlek till rätt och frihet, i kärlek till rätt och frihet. Våga livet och räck din hand till värn åt folk och fädernesland. I dem bor blott din frihet, i dem bor blott din frihet

En fågel han värjer sin egen bur så gör även alla vilda djur. Hör nu vad du skall göra, hör nu vad du skall göra. Svensk du föddes till kropp och själ, var hellre fri än annans träl. Så länge du kan beröras, så länge du kan beröra

Släpp ej fienden över vår gräns, sen kan vi utdela hugg som känns. Och krigets rustning bära, och krigets rustning bära. Vill du vara dig själver huld så älska frihet mer än guld. Ty frihet följer ära, ty frihet följer ära
Post Reply